Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Video Galeri

Text Resize

-A A +A
Workshop "Në Lagje"
Workshop "Në Lagje"
Harlem Shake ark4-2013
Harlem Shake ark4-2013
Harlem Shake Ark 3
Harlem Shake Ark 3
Workshop "La fuga di Ilir" me Giovanni Ruggiero
Workshop "La fuga di Ilir" me Giovanni Ruggiero
Bed & Bunker Workshop
Bed & Bunker Workshop
Walking the City-2nd episode POLIS University
Walking the City-2nd episode POLIS University
Art Dizajn ne Universitetin Polis 2011ad
Art Dizajn ne Universitetin Polis 2011ad
Studime Mjedisore ne Universiteti Polis 2011 ad
Studime Mjedisore ne Universiteti Polis 2011 ad
Master ne Universitetin Polis 2011 ad
Master ne Universitetin Polis 2011 ad
bodrum escort