Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Video Galeri

Workshop "Në Lagje"
Harlem Shake ark4-2013
Harlem Shake Ark 3
Workshop "La fuga di Ilir" me Giovanni Ruggiero
Bed & Bunker Workshop
Walking the City-2nd episode POLIS University
Art Dizajn ne Universitetin Polis 2011ad
Studime Mjedisore ne Universiteti Polis 2011 ad
Master ne Universitetin Polis 2011 ad

Text Resize

-A A +A
bodrum escort