Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Senati Studentor

Text Resize

-A A +A

Senati Studentor është pjesë e strukturës të Universitetit POLIS që ushtron veprimtarinë e tij në koordinim me organet drejtuese të Universitetit. Qëllimi kryesor i Senatit Studentor është angazhimi dhe aktivizimi i studentëve në aktivitete që lidhen ngushtë me veprimtaritë akademike por dhe me ato jashtë akademike që promovojnë jetën aktive dhe sociale të studentëve.

U_POLIS ka një Përfaqësi Studentore të zgjedhur me proçes demokratik nga komuniteti studentor.
 

Antarët e Bordit të Senatit Studentor:

 

1 Aldo Hako Kryetar
2 Xhulio Joka Zv. Kryetar
3 Eni Zala Këshilltar
4 Joan Leka Këshilltar
5 Xhoel Leka Këshilltar
6 Reada Lemnusha Këshilltar
7 Adelaida Marku Përfaqësues Ark 1
8 Emili Sterjo Përfaqësues Ark 2
9 Xheremi Panariti Përfaqësues Ark 3
10 Ilda Kurti Përfaqësues Ark 4
11 Iliada Ndoci Përfaqësues AD 1
12 Eni Zala Përfaqësues AD 2
13 Prishila Gjeci Përfaqësues AD 3
14 Timoleon Gjikopuli Përfaqësues Plan 1
15 Paola Zhamo Përfaqësues Plan 2
16 Reada Lemnusha Përfaqësues Plan 3
17 Moris Misja Përfaqësues Plan 4
18 Argit Perpunja Përfaqësues Plan 5
19 Ramis Xhurxhi      Përfaqësues SM2 2
20 Lediana Kastrati Përfaqësues Ing 2

 

video: 
Laugh @ polis
bodrum escort