Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Konferenca

Text Resize

-A A +A

Tema e Konferencës

1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROFESSIONAL SCIENCES -  Design After Design

Organizatat partnere

Universiteti Aleksander Moisiu (Durres), Universiteti POLIS, Univeristy Ismail Qemali (Vlora)

Data

 25 - 26 Nëntor 2016

Vendi

Universiteti Aleksander Moisiu

 

 

Tema e Konferencës

XXI Triennale di Milano -  Design After Design

Organizatat partnere

Triennale di Milano, Universiteti POLIS, Co-PLAN

Data

02 Apr 2016 - 12 Sep 2016

Vendi

Milan’s Triennale Museum

 

 

Tema e Konferencës

Konferenca Europiane e Gjeo-Mjedisit dhe Ndërtimit

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Shoqata Shqiptare Gjeoteknike (AGS)

Data

26 – 28 Nëntor, 2015

Vendi

Universiteti POLIS

 

 

Tema e Konferencës

Dita e Globale e Tokës, Efiçenca Energjitike e Ndërtesave

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Hanns Seidel Stiftung, Bashkia Tiranë

Data

22 prill, 2014

Vendi

Bashkia Tiranë

 

 

Tema e Konferencës

Dita e Globale e Tokës, Çështje të Zhvillimit të Qendrueshëm në Shqipëri

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Hanns Seidel Stiftung, Komuna Kashar, MMPAU

Data

22 prill, 2013

Vendi

Universiteti POLIS, punë në terren në kodrat pranë Kasharit

 

 

Tema e Konferencës

Reflektim mbi Reformimin dhe Konsolidimin e Institucioneve dhe Modeleve të Qeverisjes së Shtetit Shqiptar 1912-2012

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Universiteti i Tiranës, Hanns Seidel Stiftung

Data

19 nëntor, 2012

Vendi

Godina “Liria”

 

 

Tema e Konferencës

Qeverisje me pjesëmarrje

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Bashkia Tiranë, Hanns Seidel Stiftung, PLATFORMA-IDR

Data

20 dhjetor, 2011

Vendi

Universiteti POLIS

 

 

Tema e Konferencës

“Rrëshqitjet e tokës dhe gjeomjedisi” – Simpoziun ndërkombëtar në rajonin e Ballkanit

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Shoqata Shqiptare Gjeoteknike (AGS)

Data

20 – 22 tetor, 2011

Vendi

Universiteti POLIS

 

 

Tema e Konferencës

“World Earth Day” – Çështje të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Shqipëri

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Co-Plan, Urban Research Institute, bells                  

Data

26 prill, 2011

Vendi

Muzeu Kombëtar

 

 

Tema e Konferencës

Konfernecë e praktikave më të mira të qeverisjes vendore

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, UASID, FORECAST, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

Data

17 – 18 shtator, 2009

Vendi

Muzeu Kombëtar

 

 

Tema e Konferencës

Identiteti Kombëtar: Shqipëria, Hapësira dhe Arkitektura

Organizatat partnere

Universiteti POLIS, Co-PLAN, PLATFORMA-IDR, Hanns Seidel Foundation

Data

14 dhjetor, 2007

Vendi

Universiteti POLIS

 

video: 
Stacioni i autobusit me shishe plastike
bodrum escort