Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Rektorati

Text Resize

-A A +A

Pas Senatit Akademik, Rektorati ёshtё organizmi tjetёr mё i lartё, drejtues qё menaxhon çdo ditё, mirё-funksionimin e Universitetit POLIS. Rektorati është organ kolegjial ekzekutiv i Universitetit POLIS i cili përbëhet nga:

Rektor
Prof. Dr. Besnik Aliaj

Dekan Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Dr. Ledian Bregasi

Dekan Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Prof. Dr. Sherif Lushaj

Dekan Fakulteti për Kërkim dhe Zhvillim
Prof. Dr. Vezir Muharremaj

 

Pёr mbarёvajtjen e pёrditshme, Rektorati bashkёpunon me Bordin Themelues, Dekanatet, Kёshillin e Profesorёve, Sekretarinё Mёsimore, Zyrën Juridike, Zyrën e Financave, Zyrën e Shёrbimeve, dhe Adminstratёn nё tёrёsi. Në mbledhjet e Rektoratit mund të marrë pjesë, për çështje të veçanta edhe Administratori i Universitetit POLIS, në funksion këshillues.

Rektorati raporton dy herë në vit në Senatin Akademik dhe në Bordin Themelues të Universitetit POLIS.

 

 

 

 

 

bodrum escort