Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Senati Akademik

Text Resize

-A A +A

Senati Akademik i Universitetit POLIS ёshtё njё bord qeverisёs qё pёrbёhet nga 19 persona qё pёrfaqёsojnё tё gjitha njёsitё e institucionit, pёrfshi  stafin akademik, administrativ dhe studentёt.

Senati Akademik kryesohet nga Rektori Prof. Dr. Besnik Aliaj, dhe funksionon nё bazё tё pёrcaktimeve ligjore mbi arsimin e lartё nё Republikёn e Shqiperisё si dhe Rregulloren e Universitetit. Senati mblidhet periodikisht gjatё vitit dhe shqyrton çeshtje tё problematikёs pёrmbajtёsore akademike, shkencore dhe administrative, hapjen e programeve tё reja dhe mirёfunksionimin e tyre, garantimin e cilёsisё dhe standardeve, etj. nё pёrputhje me misionin dhe vlerat e U_POLIS.

Takimet e Senatit Akademik ne POLIS janё tё hapura e transparente edhe pёr gjithё stafin e Universitetit, pasi pёrmes mbledhjes sё Senatit Akademik synohet tё garantohet njё qeverisje sa mё demokratike dhe gjithёpёrfshirje sa mё tё plotё.

Antarët e Senatit Akademik:

1 Prof. Dr. Besnik Aliaj Kryetar
2 Prof. Dr. Luljeta Bozo          Anëtar
3 Prof. Dr. Sherif Lushaj Anëtar
4 Prof. Dr. Vezir Muharremaj Anëtar
5 Prof. Dr. Gjergji Konomi      Anëtar
6 Prof. As. Dr. Gezim Qendro Anëtar
7 Prof. As. Dr. Elizabeta Susaj Anëtar
8 Dr. Ledian Bregasi Anëtar
9 Dr. Doc. Vera Bushati  Anëtar
10 Dr. Doc. Arben Shtylla      Anëtar
11 Dr. Godiva Rembeci Anëtar
12 Dr. Llazar Kumaraku Anëtar
13 Dr. Merita Guri Anëtar
14 Dr. Loris Rossi Anëtar
15 Dr. Peter Nientied Anëtar
16 Doc. Sotir Dhamo Anëtar
17 Aldo Hako Përfaqësues i studentëve
18 Eranda Janku Përfaqësues i studentëve
19 Reada Lemnusha      Përfaqësues i studentëve

 

 

 

bodrum escort