Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Njoftim për vend të lirë pune

Text Resize

-A A +A
__

Universiteti POLIS është një institucion shqiptar i arsimit të lartë me fokus në Ballkanin Perëndimor dhe në Mesdheun Lindor. Universiteti ka për qëllim të ofrojë një mjedis gjithëpërfshirës që nxit barazinë, vlerëson diversitetin si dhe mjedisin social në të cilin të drejtat e gjithë stafit dhe studentëve respektohen në përputhje dhe mbështetje të arritjeve të tyre akademike dhe profesionale.

Universiteti POLIS ka një ambjent akademik shumë interesant dhe të vecantë, me kërkesa kërkimore dhe inovative. Komuniteti POLIS mbledh studentë nga 5 vende të rajonit dhe stafit nga 22 vende të botës.

Më shumë rreth POLIS klikoni këtu.


Aplikime për pozicion vakant pune për vitin akademik 2017-2018

 

________

JURIST

ASISTENT REKTORATI

MARKETING

DIZAJNER
 

________

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME

E-mail: rektorati@universitetipolis.edu.al
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 

 

 

bodrum escort