Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Studime Full apo Part Time?

Universiteti POLIS organizon njёkohёsisht studime me KOHЁ TЁ PLOTЁ dhe studime me KOHË TË PJESSHME

“Kohë të Plotë” do tё thotё: Studime me kohё tё plotё dhe me shkёputje nga puna, nga e hёna nё tё premte, pёr tё paktёn 15 javё çdo semestёr. Kjo ёshtё me tipike pёr programet e rregullta si Bachelor, Master Shkencor, si dhe Programet e Integruara të Studimeve.

Mё poshtё, ёshtё lista e programeve me Kohë të Plotë:

 • Bachelor nё Art Dizajn
 • Bachelor nё Inxhinieri Ndёrtimi
 • Bachelor nё Studime Mjedisore

 

 • Msc. Studime të Integruara 5-vjecare në Arkitekturё dhe Dizajn Urban
 • Msc. Studime të Integruara 5-vjecare në Planifikim dhe Menaxhim Urban

 

 • Master Shkencor nё Dizajn tё Aplikuar
 • Master Shkencor  nё Menaxhim Mjedisor
 • Master Shkencor nё Inxhinieri Ndёrtimi me profile: “Strukturё” dhe “Gjeoteknikё”

 

 • Programi “Doktoratё” në Arkitekturë dhe Planifikim Urban

 

 “Kohë të Pjesshme ose sipas ligjit të ri 80/2015, "Me kohë të zgjatur" do tё thotё: Studime me kohё tё zgjatur dhe pa shkёputje nga puna, nё fundjavё, nga e Premtja ora 13.00 deri tё dielёn ora 17.00. Kjo ёshtё mё tipike pёr programet Master Profesional. Mё poshtё ёshtё lista e programeve Part-Time:

 

 • Master Profesional
 • Çertifikatat Profesionale
 • Shkolla Verore & Workshopet

 

Master Profesional në Politikat e Zhvillimit të Territorit me tre profile:

MP në Strehim dhe Zhvillim Toke

MP në Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore

MP në Planifikim Hapsinor dhe Aplikime GIS

 

Master Profesional në Dizajn Parametrik me tre profile:

MP në Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik

MP në Dizjan Esteteik Strukturor

MP në Dizjan Urban dhe Peizazhi

 

Master Profesional në Administrim Biznesi me tre profile:

MP në Sipërmarrje dhe Inovacion

MP në Pasuritë e Paluajtshme

MP në Marketing dhe Strategji

 

 

 

video: 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort