Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Programe Doktorature

Programi i “Doktoraturës” në U_POLIS është i fokusuar në çeshtjet e Arkitekturës dhe Planifikimit Urban, por nuk përjashton edhe fusha të tjera që lidhen me to dhe zhvillojnë ide inovatore dhe të aplikuara.

POLIS e organizon këtë program, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz të Ferrarës në Itali. Programet janë të konfirmuara nga autoritetet shqiptare dhe italiane dhe janë të angazhuara ndaj cilësisë dhe standardeve europiane të kërkimit shkencor dhe inovacionit. Studentët e interesuar mund të aplikojnë, dhe pas kualifikimit regjistrohen në të dy universitetet paralel, por paguajnë detyrimet në universitetin e origjinës/aplikimit. Një Komision i përbashkët Profesorësh përzgjedh, asiston dhe vlerëson paralelisht në të dy universitetet e mësipërme, çdo student. Programi i respekton standardet arsimore shqiptare dhe ato italiane/BE-së dhe është i akredituar si nga Institucionet Italiane të Arsimit të Lartë, ashtu edhe nga APPAL (Agjencia Publike e Akreditimit) dhe MAS (Ministria e Arsimit dhe Sportit) në Shqipëri. 

Aplikantët e interesuar nga Shqipëria dhe rajoni, mund të aplikojnë duke kontaktuar përgjegjësin e programit: Ledian Bregasi (ledian_bregasi@universitetipolis.edu.al // Cel: +355 694061951) ose duke vizituar kampusin, në adresën: Rruga Bylis 12, Autostrada Tiranë - Durrës, Km5, Tirana/ Albania.

 

The call for international doctorate in Architecture - XXXII Cycle

The competition

Is available the Notice for admission to the International Doctorate in Architecture and Urban Planning (I.D.A.U.P.) for the academic year 2016/2017 (XXXII Cycle) at the University of Ferrara and Polis University of Tirana (Albania). Now you can sign up for the competition.

·         Download the notice 

·         Deadline: August, 5 - 2016 h. 12.00 GMT+1

The course has been activated through an international agreement between the Università degli Studi di Ferrara (Italy) and the Polis University of Tirana (Albania). University of Malta, Slovak University of Technology (SLK) and University of Pécs (HUN) participate in training and researching activities provided for the PhD. 

KIND OF PLACE UNIFE POLIS Loghi unife polis
With grant 2 0
Research contracts 0 4
Candidates holding a foreign government scholarship 1 0
Total 3 4

The research topics are available on the webpage of the PhD course. Selection application forms, together with all documents listed below, must be submitted electronically using the online procedure available on the web page: https://studiare.unife.it/Start.do. Iinstructions for completing the online application form are available on the following web link: How to register online for the Ph.D. selection.

The choice made shall be binding and determine the allocation of available places, which shall be awarded according to the order of final classification, until all places depletion. The Commission shall evaluate the candidates’ qualifications and interview. For the acceptance of the admission application, each candidate must also have at least 2 recommendation letters written and signed by teachers, experts, researchers or professionals, qualified for the course’s topics. The interview will be conducted via conference call on the Internet: interviews will be held on September 19 and 20, 2016. After the proceedings approval, the list shall be published on this webpage and on the reserved area. Candidates admitted to the course will be enrolled by both Partner Institutions.

Fee: 1700 Eur/Academic Year

 

 

Universi Tetovë

Misteri i Gjashtë

Between Energy and the Vacuum

 

 

 

 

 

 

video: 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort