Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

U_POLIS RENDITET SI UNIVERSITETI I PARË ME VLERËSIM MAKSIMAL NË RANK KOMBËTAR!!!

Text Resize

-A A +A

Mbyllet me sukses një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2017, i cili ishte vlerësimi i cilësisë akredimit të institucionit nga Agjensia Britanike QAA në bashkëpunim me APAAL.

Ndonëse ky është akreditimi i tretë institucional të cilit POLIS i nënshtrohet që prej fillimit të aktivitetit të tij, ne e konsiderojmë arritje të rëndësishme rikonfirmimin e standardit të lartë të cilësisë së institucionit. Në përfundim të këtij procesi, QAA e ka vlerësuar maksimalisht POLIS në të gjitha fushat e vlerësimit. Të 5 standartet janë të përmbushura plotësisht madje duke identifikuar dhe shumë praktika të mira. Procesi i vlerësimit nuk ka identifikuar asnjë pikë të dobët, duke konfirmuar dhe njëherë pozitën e POLIS si një institucion lider në vend sa i përket cilësisë në arsimin e lartë. 

bodrum escort