Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

VAZHDON SUKSESI I PROGRAMEVE BACHELOR / MSc. INXHINIERI NDËRTIMI OFRUAR PRANE U_POLIS!

Text Resize

-A A +A

Pas antarësimit me sukses të programeve Bachelor / MSc.  Inxhinieri Ndërtimi në Rrjetin e Shkollave Europiane të Inxhinierisë së Ndërtimit: EUCEET - European Civil Engineering Education and Training Association, shërbimi dhe cilësia e këtyre programeve të POLIS ritheksohet edhe një herë në revistën periodike të EUCEET 4/2017 rrjet në të cilin bëjne pjesë disa prej universiteteve më prestigjoze të Inxhinierisë në Angli, Danimarkë, Belgjikë, Gjermani, Francë, Hollandë, Itali, Spanjë etj.

bodrum escort