Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Unversiteti POLIS organizon workshopin e rradhës të projektit Erasmus +, QAinAL, me temë “Sigurimi i cilësisë në programet e përbashkëta”

Text Resize

-A A +A
Më 1 dhjetor 2017, Universiteti POLIS, organizoi workshopin periodik në vijim të projektit QAinAL. Këtë rradhë takimi u zhvillua në dy sesione, ku fillimisht Universiteti POLIS, ndau eksperiencën e tij disa vjeçare në lidhje më organizimin dhe ofrimin e programeve të përbashkëta. Në këtë kontekst, Dekani i Fakultetit të Arkitekturës dhe Dizajnit, Dr. Ledian Bregasi, bazuar në eksperiencën e tij si koordinator i programit të përbashkët “Doktoraturë” ndërmjet Universitetit POLIS dhe Universitetit Ferrara bëri një përshkrim kronologjik, të hapjes, menaxhimit, sfidave por dhe arritjeve që përballet një insitucion në rastet e ofrimit të programeve të kësaj kategorie.  Në sesionin e dytë pati një bashkëbisedim, shkëmbim idesh dhe eksperiencash midis përfaqësuesve të partnerëve të projektit.
 
Axhenda e takimit konsistoi si më poshtë vijon:
 
09.15 – 10.30 Quality Assurance at POLIS University 
 
  • How the current Internal Quality Assurance Unit operating since 2006 
  • Quality Assurance at the Master level, PhD level and joint programs
 
10.30 – 11.00 Coffee break
 
11.00 – 12.00 Quality Assurance and Joint Degrees – Experiences 
 
Consortium Partners
 
WUS
University of Marin Barleti
Epoka University
European University of Tirana
University of New York Tirana
POLIS University
 
Juicebox_foto: 
Dates: 
E mërkurë, December 6, 2017 - 15:30
bodrum escort