Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Shpallen listat e fituesve për Raundin e dytë, Viti akademik 2017-2018

Text Resize

-A A +A
Universiteti POLIS shpall listat e fituesve që kanë përzgjedhur një nga programet e mëposhtme në portalin e Maturës Shtetërore për vitin akademik 2017-2018, në Raundin e Dytë:
 
Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të paraqiten në ambjentet e Universitetit POLIS, pranë Sekretarisë Mësimore për kryer regjistrimin dhe dorëzimin e dokumentacionit si vijon:
 
  • Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës
  • Diploma e shkollës së mesme & çertifikata e provimeve të maturës (origjinale dhe fotokopje e noterizuar)
  • 2 fotografi personale
  • Mandat - pagesa e tarifës së aplikimit (në llogaritë e mëposhtme, 5000 lekë + tarifa semestrale në llogarinë e mëposhtme)
Orari: Nga e hëna – në të diel, 08.00 – 19.00
 
RAIFFEISEN BANK
UNIVERSITETI "POLIS" SHPK
AL22 2021 1288 0000 0000 0006 2031 (LEK)
AL69 2021 1288 0000 0000 0106 2031 (EUR)
 
Për më shumë informacion mund të kontaktoni:
 
Marketing: +355 69 40 61 339 
Rektorati: +355 69 40 88 111
Tel: +355. (0)4.2407420 / +355. (0)4.2407421 
Fax: +355. (0)4.2407422 
 
 
Ju mirëpresim!
 
bodrum escort