Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Listat e kandidatëve që kanë aplikuar të vazhduar studimet pranë Universitetit POLIS, Raundi i parë, Viti akademik 2017-2018

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS shpall listat e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore për të vazhduar studimet në vitin akademik 2017-2018.

Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë aplikimin tuaj:

Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të paraqiten në një nga datat 11, 15 dhe 21 gusht, ora 10.00, për të marrë pjesë në testin e pranimit në ambjentet e universitetit.

Ju inkurajojmë të paraqiteni pranë Universitetit POLIS për të kryer regjistrimin paraprak. Për këtë qëllim kërkohet plotësimi i dokumentacionit të mëposhtëm:

  • Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës
  • Mandat - pagesa e tarifës së aplikimit (në llogaritë e mëposhtme, 5000 lekë)

RAIFFEISEN BANK
UNIVERSITETI "POLIS" SHPK
AL22 2021 1288 0000 0000 0006 2031 (LEK)
AL69 2021 1288 0000 0000 0106 2031 (EUR)

 

Për të konfirmuar ditën e paraqitjes në test, ju duhet të kontaktoni si vijon:

Marketing: +355 69 40 61 339
Rektorati: +355 69 40 88 111
Tel: +355.(0)4.2407420 / +355.(0)4.2407421
Fax: +355. (0)4.2407422
bodrum escort