Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Ekspozita "Dialogu i Largësisë"

Text Resize

-A A +A
Dje më datë 8 Qershor, në Galerinë MAD Center u zhvillua ekspozita “Dialogu i Largësisë”.
 
"Dialogu i Largësisë" është një ekspozitë e artistëve që jetojnë në rajonin “Rust Belt” të Shteteve të Bashkuara dhe Ballkanit. Ngjashmëritë që ndajnë këto dy rajone, krijojnë shumë të përbashkëta interesante dhe megjithatë ofrojnë edhe shumë dallime.
 
Brënda kësaj hapësire, objektet dhe mjediset e kundërta, na bejnë ne si qënje njerëzore, të përpiqemi të gjejmë ngjashmërite që ato mund të kenë. Edhe pse këto rajone gjeografikisht janë shumë larg, ato krijojnë një dialog interesant që pasqyron përvojat tona kolektive. 
 
Këto, u pasqyruan më së miri nëpërmjet veprave të arit që u ekspozuan. 
 
 
 
Dates: 
E premte, June 9, 2017 - 09:15
bodrum escort