Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Leksion i hapur nga petagogët e Universitetit Minho, Portugali, Luis Bragança dhe Manuela Almeida

Text Resize

-A A +A

Ditën e Hënë datë 22 Maj 2017, në orën 11:00 në sallën A5, do të zhvillohet leksion i hapur nga 2 petagogë portugezë të Universitetit Minho, Luis Bragança dhe Manuela Almeida.

Temat e leksioneve që do të trajtohen janë Sustainable Building Solutions – New Methods towards a Post-Carbon World nga Luis Bragança dhe Refurbishment challenges of nZEB – Cost optimal building renovation with zero energy target nga Manuela Almeida.

 

bodrum escort