Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Biblioteka

Biblio_POLIS është një nga qendrat kryesore të informacionit dhe kërkimit në U_POLIS dhe pjesë përbërëse e njësisë kërkimore IKZH.

Biblio_POLIS përfshin libra dhe materiale të printuara dhe elektronike , të cilët i përkasin disiplinave të ndryshme por, kryesisht, degëve të Arkitekturës, Planifikimit Urban, Art Dizajnit, Studimeve Mjedisore, Shkencave Sociale, Inxhinieri Ndërtimi, Shkenca Ekzakte, etj. Këto materiale bashkëkohore përfshijnë tekste të rëndësishme të shkruara në gjuhët primare të folura e të kuptuara në Shqipëri: Shqip, Anglisht, Italisht.

Gjithashtu, biblioteka  është vazhdimisht e përditësuar me materiale të reja nga burime të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat përfshijnë blerje të vazhdueshme nga Amazon e libraritë kryesore të vendit, si edhe kontribute nga staf ose donatorë të ndryshëm, shqiptarë e të huaj. Biblio_POLIS është e abonuar në revista prestigjoze si L’Arca, Domus, Beaux Arts, Computer Arts, Detail, Regional Studies, etj. Kjo bilbiotekё pёrfshin gjithashtu edhe versionet online: www.financatvendore.al  dhe www.culturetheque.com partnerë të Biblio_POLIS.

Nëpërmjet konsultimit të faqes, Biblio_POLIS për të parë titujt dhe materialet e disponueshëm, biblioteka ofron ambient të qetë e të rehatshëm studimi e leximi, si edhe kompjutera për nevojat kërkimore të studentëve e pedagogëve. 

Shikim dhe studim të mbarë!

Për më shumë informacion, kontaktoni në biblioteka@universitetipolis.edu.al

 

 

PS: Perdorni Mozilla Firefox  ose Chrome brawser per te pare titujt

 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort