Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Forum i Hapur

Text Resize

-A A +A
Studentët e Universitetit POLIS për të 8-in vit radhazi do marrin pjesë në Kampet Rajonale të Restaurimit të organizuara nga Cultural Heritage without Borders!
Universiteti POLIS do të organizojë dhe do të mirëpresë workshop-in ndërkombëtar të Doktoraturës "Projektimi i Shkodrës/fragmente operative midis liqenit, lumit dhe detit", në Tiranë, nga data 16 shkurt deri më 26 shkurt 2017.

Të dashur kolegë,

bodrum escort