Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Forum i Hapur

Text Resize

-A A +A
Universiteti POLIS do të organizojë dhe do të mirëpresë workshop-in ndërkombëtar të Doktoraturës "Projektimi i Shkodrës/fragmente operative midis liqenit, lumit dhe detit", në Tiranë, nga data 16 shkurt deri më 26 shkurt 2017.

Të dashur kolegë,

Në datën 16 Nëntor 2016, në Universitetin POLIS përfaqësues të AKIP (Aleancës Kundër Importit të Plehrave)  patën një takim mjaft interesant informal për të informuar mbi aktivitetin e tyre, me përfaqësues të shoqatës studentore dhe staf e aktivis

bodrum escort