Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Event

Text Resize

-A A +A
Burimet energjetike në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm- Dita e 5-të e Shkollës Verore.
 
Nevoja e ligjit për rregullimin e burimeve energjetike- vazhdon punimet Shkolla Verore në Universitetin POLIS 
 
Një lajm tjetër shumë i mirë për Universitetin POLIS !
 
Universiteti POLIS çertifikohet në nivel ndërkombëtar për cilësinë e menaxhimit institucional sipas standateve:
Dita e mërkurë e shkollës verore në Universitetin POLIS shtjelloi tema me teknike dhe mbyllet me një vizitë kryeqytetit 
 
“Burimet energjetike dhe menaxhimi ekonomike”, temat e ditës së dytë të Shkollës Verore në Universitetin POLIS
 
“E hëna politike”, filloi javën e punimeve të Shkollës Verore të Komunitetit të Energjisë në Universitetin POLIS
 

Aplikimet për regjistrime në Universitetin POLIS kane filluar nëpërmjet procedurës që ka vendosur Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe vazhdojnë deri më datën 11 Gusht.

Në datë 29 qershor, në POLIS u zhvillua ekspozita me punime qeramike nga studentët e Art Dezajn, në kuadër të lendës "Modelimi dhe Teknika Artistike", udhëhequr nga prof. Thoma Thomai dhe Joana Dhiamandi.
bodrum escort