Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Event

Text Resize

-A A +A
 

Si pjesë e “Future Architecture Platform” nëpërmjet Tirana Architecture Week dhe Tirana Design Week, në datën 16-18 shkurt Universiteti POLIS mori pjesë në Konferencën vjetore (Matchmaking Conference) që u zhvillua në Ljubljane në kuadër të kësaj

Në datën 28 janar 2017, u zhvillua konferenca e dytë e Forumit të Pavarur të Rektorëve me temë "Ekonomia e dijes dhe tregu i Arsimit të Lartë në Shqipëri", në auditorin Aula Magna të Universitetit Evropian të Tiranës.

Për herë të parë, ditën e martë, 13 Dhjetor, ora 11:00, në Hollin Kryesor të Universitetit POLIS do të zhvillohet monodrama "Performance" nga aktori Marsias Lila.
 
Në datën 22 Nëntor 2016, ora 11:00, në ambjentet e U_POLIS u zhvillua prezantimi i dy botimeve më të fundit të njësisë së botimeve POLIS_PRESS: "Tirana Qyteti i Munguar" dhe "Albanian Riviera".
 
Në datën 22 Nëntor 2016, ora 11:00, Salla C1, Universiteti POLIS ka kënaqësinë të zhvillojë ceremoninë e prezantimit të dy botimeve të fundit nga POLIS_PRESS:
 
Tirana Qyteti i Munguar

Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe të Statutit të Universitetit POLIS dërguar për miratim në MAS me shkresë Nr. Prot.

bodrum escort