Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Event

Text Resize

-A A +A
Në datën 22 Nëntor 2016, ora 11:00, në ambjentet e U_POLIS u zhvillua prezantimi i dy botimeve më të fundit të njësisë së botimeve POLIS_PRESS: "Tirana Qyteti i Munguar" dhe "Albanian Riviera".
 
Në datën 22 Nëntor 2016, ora 11:00, Salla C1, Universiteti POLIS ka kënaqësinë të zhvillojë ceremoninë e prezantimit të dy botimeve të fundit nga POLIS_PRESS:
 
Tirana Qyteti i Munguar

Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe të Statutit të Universitetit POLIS dërguar për miratim në MAS me shkresë Nr. Prot.

Universiteti POLIS, një nga praktikat më të mira të shkollave profesionale në konferencën kombëtare të kësaj fushe organizuar nga Ministria e Çështjeve Sociale dhe UNDP në datën 2 Nëntor, i cili u përfaqësua nga Elona Karafili dhe Shkolla e Eficen

Universiteti dhe Përfaqësia Studentore kanë kënaqësinë të ftojnë studentët e POLIS në Ice Breaking Party "Shifna N'Garazh",  ditën e premte, 4 Nëntor, ora 19:30 në garazhin e U_POLIS!
 
Data 28 Tetor shënoi mbylljen e 5 javëve të Tirana Architecture ëeeks 2016, ku ishin shumë të ftuar që dhanë kontributin e tyre me leksione, ëorkshope dhe evente te ndryshme.
Ne datën 24 Tetor ka nisur në POLIS viti i ri akademik 2016-2017. Çdo student pati rastin të prezantohet me programin dhe stafin përkatës, sipas degëve të përzgjedhura. 
U_POLIS ka kënaqëisnë të paraqese publikimin më të fundit të POLIS_PRESS: "Tirana, qyteti i munguar" nga bashkëautorët Sotir Dhamo, Gjergji Thomai dhe Besnik Aliaj!
bodrum escort