Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

Doctorate Final Dissertation

Text Resize

-A A +A
We are pleased to announce that POLIS University and Ferrara University are organizing the Doctorate Final Dissertation of the our first generation of PhD candidates of the International Doctorate in Architecture and Urban Planning (IDAUP) on April 24th 2017 at POLIS University, Tirana.
 
The international exam commission is composed by Prof. Besnik Aliaj, POLIS University; Prof. Nicola Marzot, Università di Ferrara; Prof. Alessandra Battisti, Università di Roma “La Sapienza”; Prof. Michelangelo Russo, Università di Napoli “Federico II”; Prof. Sara Favargiotti, Università di Trento.
 
The PhD candidates defending their final thesis are: Sonia Jojiç, Egla Luca, Roberto Pasini, Saimir Kristo, Joana Dhiamandi.
 
 
 
 
 
Dates: 
Wednesday, April 19, 2017 - 15:45
bodrum escort